Általános szerződési feltételek

A Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség (CSÉSZE) megbízásából az Édes Napok Kft. értékesíti a bonbon válogatást.

1.  Általános rendelkezések, a szerződő partner adatai:

Cégnév: Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 66
Adószám: 23188833-2-43
Cégjegyzékszám:01-09-957144
Bankszámlaszám: 14100402-80078149-01000004

Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Név:
Lakcím:
Bankszámlaszám:
Továbbiakban a vásárló.

Szerződés tárgya az Édes Napok Kft. által forgalmazott és a vásárló által megrendelt
édességipari termékekre vonatkozó részletes szabályok. (termék)

2.  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az Édes Napok Kft. visszaigazolja Vásárlónak.
E-mailen megerősíti, hogy megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést.
Az email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az e-mail nem jelenti a Vásárló
megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése
beérkezett az Édes Napok Kft. -hez. Ajánlatának/megrendelésének az Édes Napok Kft. -hez
történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Az Édes Napok Kft. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja
el. A szerződés az ajánlat Édes Napok Kft. általi elfogadásáról szóló, a Vásárló részére
megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés
visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül nem kapja meg az
elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a
visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell, a nem kívánt rendelések
teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló
e-mailt az Édes Napok Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul
helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól
szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.  Árak és szállítás
Feltüntetett ár magyar forintban értendő és nem tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-T.
Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási határidő meghatározása
megállapodás szerint történik. A kiszállítás díja a termék vételárán felül értendő, az Édes
Napok Kft. és a vásárló között külön megállapodás részét képezi.

4.  Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetésig a termék az Édes Napok Kft. tulajdonában marad.

5. Fizetés
A termék kifizetése banki előreutalással történik.
Az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra
szükséges a Vásárlónak átutalnia: Édes Napok Kft.,
Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 66. Számlaszám: 14100402-80078149-01000004

6.  Záró rendelkezések
Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, úgy az Édes Napok Kft. fenntartja
magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés
nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt
kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.Támogatók